کابینت بانک

هایمکس ال جی

1-24 از 94

درباره سنگ کورین ال جی

صفحه کورین ال جی هایمکس یکی از زیر مجموعه های شرکت ال جی می باشد که در صنعت ساخت و تولید صفحات کورین مشغول به کار می باشد و برند این شرکت، هایمکس (HI-MACS) می باشد.

LG Hi-Macs series:

لیست قیمت سنگ کورین ال جی هایمکس

ردیف

صفحه کابینت کورین

کد رنگ

نام رنگ

کدچسب

قیمت هرورق (ریال)

قیمت هرمتر اجراء

1

قیمت سنگ کورین

G256

Persian Cream

H36

10,800,000

2

قیمت سنگ کورین

G260

Persian Sand

H26

10,800,000

3

قیمت سنگ کورین

G001

Desert Sand

H04

10,800,000

4

قیمت سنگ کورین

G002

Grey Sand

H03

10,800,000

5

قیمت سنگ کورین

G007

Platinum Granite

H03

10,800,000

6

قیمت سنگ کورین

G004

White Quartz

H36

10,800,000

7

قیمت سنگ کورین

G019

Natural Quartz

H04

10,800,000

8

قیمت سنگ کورین

G048

Beach Sand

H04

10,800,000

9

قیمت سنگ کورین

G047

Black Bird

H07

10,800,000

10

قیمت سنگ کورین

G010

Black Pearl

H07

10,800,000

11

قیمت سنگ کورین

G063

Allspice Quartz

H14

10,800,000

12

قیمت سنگ کورین

G050

Taploca Pearl

H36

10,800,000

13

قیمت سنگ کورین

G030

Ivory Quartz

H04

10,800,000

14

قیمت سنگ کورین

G034

Artic Granite

H36

10,800,000

15

قیمت سنگ کورین

G074

Mocha Granite

H37

10,800,000

16

قیمت سنگ کورین

G113

Iceburg

H36

10,800,000

17

قیمت سنگ کورین

G109

Beige Island

H34

10,800,000

18

قیمت سنگ کورین

G101

Crystal Beige

H01

10,800,000

19

قیمت سنگ کورین

G102

Grey Crystal

H03

10,800,000

20

قیمت سنگ کورین

G103

Grey Onix

H65

10,800,000

21

قیمت سنگ کورین

G110

Corona

H36

10,800,000

22

قیمت سنگ کورین

G135

Chamomile

H02

10,800,000

23

قیمت سنگ کورین

G136

Darjeeling

H58

10,800,000

24

قیمت سنگ کورین

G137

Winter Grey

H118

10,800,000

25

قیمت سنگ کورین

G138

Earl Grey

H22

10,800,000

26

قیمت سنگ کورین

G139

Rooibos

H62

10,800,000

27

قیمت سنگ کورین

G193

Swany(Crystal Club)

H02

10,800,000

28

قیمت سنگ کورین

G194

Sand White

H02

10,800,000

29

قیمت سنگ کورین

G195

Sand Beige

H36

10,800,000

30

قیمت سنگ کورین

G196

Sand Grey

H111

10,800,000

31

قیمت سنگ کورین

G065

Tundra Quartz

H02

10,800,000

32

قیمت سنگ کورین

G058

Moonscape Quartz

H04

10,800,000

33

قیمت سنگ کورین

G038

Sea Oat Quatrz

H44

10,800,000

34

قیمت سنگ کورین

G130

Vanilla Sugar

H02

10,800,000

35

قیمت سنگ کورین

G042

Venetian Sand

H26

10,800,000

36

قیمت سنگ کورین

G235

Candy White

H24

10,800,000

37

قیمت سنگ کورین

G053

Stardust Granite

H07

10,800,000

38

قیمت سنگ کورین

G111

Macciato

H20

10,800,000

39

قیمت سنگ کورین

S028

Alpine White

H16

10,800,000

40

قیمت سنگ کورین

S006

Arctic White

H02

10,800,000

41

قیمت سنگ کورین

S009

Cream

H20

10,800,000

42

قیمت سنگ کورین

S022

Black

H45

10,800,000

34

قیمت سنگ کورین

S025

Fiery Red

H18

10,800,000

44

قیمت سنگ کورین

S026

Banana

H17

10,800,000

45

قیمت سنگ کورین

S027

Orange

H19

10,800,000

46

قیمت سنگ کورین

P001

Perna White

H21

10,800,000

ردیف

صفحه کابینت کورین

کد رنگ

نام رنگ

کدچسب

قیمت هرورق

قیمت هرمتر اجراء

47

قیمت سنگ کورین

P004

Perna Black

H07

10,800,000 Rial

48

قیمت سنگ کورین

P102

Kold Silver

H111

10,800,000 Rial

49

قیمت سنگ کورین

P103

Kandy Pink

H14

10,800,000 Rial

50

قیمت سنگ کورین

S104

Toffee Brown

H54

10,800,000 Rial

51

قیمت سنگ کورین

S107

Mazarin Blue

H102

10,800,000 Rial

52

قیمت سنگ کورین

S005

Gray

H03

10,800,000 Rial

53

قیمت سنگ کورین

S302

Opal

T02

12,700,000 Rial

54

قیمت سنگ کورین

S303

Sapphire

T03

12,700,000 Rial

55

قیمت سنگ کورین

S304

Ruby

T04

12,700,000 Rial

56

قیمت سنگ کورین

S305

Emerald

T05

12,700,000 Rial

57

قیمت سنگ کورین

VE26

Shasta

H52

17,100,000 Rial

58

قیمت سنگ کورین

VE01

Tambora

H20

17,100,000 Rial

59

قیمت سنگ کورین

VW01

Gemini

H36

17,100,000 Rial

60

قیمت سنگ کورین

VN24

Kohala

H67

17,100,000 Rial

61

قیمت سنگ کورین

T022

Siurius

H34

18,500,000 Rial

62

قیمت سنگ کورین

T011

Venus

H01

18,500,000 Rial

63

قیمت سنگ کورین

T017

Andromeda

H16

18,500,000 Rial

64

قیمت سنگ کورین

T018

Carian

H02

18,500,000 Rial

65

قیمت سنگ کورین

T010

Nebula

H02

18,500,000 Rial

66

قیمت سنگ کورین

T019

New Moon

H01

18,500,000 Rial

67

قیمت سنگ کورین

T016

Mars

H34

18,500,000 Rial

68

قیمت سنگ کورین

T008

Jupiter

H67

18,500,000 Rial

69

قیمت سنگ کورین

T013

Pluto

H07

18,500,000 Rial

70

قیمت سنگ کورین

T001

Black Hole

H35

18,500,000 Rial

71

قیمت سنگ کورین

T024

Spica

H36

18,500,000 Rial

72

قیمت سنگ کورین

T025

Capella

H04

18,500,000 Rial

73

قیمت سنگ کورین

M201

Terni

H68

18,500,000 Rial

74

قیمت سنگ کورین

M202

Canossa

H15

18,500,000 Rial

75

قیمت سنگ کورین

M403

Cortez

H35

18,500,000 Rial

76

قیمت سنگ کورین

M402

Goldstrike

H115

18,500,000 Rial

77

قیمت سنگ کورین

M401

Veradero

H52

18,500,000 Rial

78

قیمت سنگ کورین

M304

Bari

H39

18,500,000 Rial

79

قیمت سنگ کورین

M206

Monza

H07

18,500,000 Rial

80

قیمت سنگ کورین

M303

Capri

H62

18,500,000 Rial

81

قیمت سنگ کورین

M305

Modena

H52

18,500,000 Rial

82

قیمت سنگ کورین

M307

Mist

H01

18,500,000 Rial

83

قیمت سنگ کورین

M301

Siena

H50

18,500,000 Rial

84

قیمت سنگ کورین

M306

Breeze White

H02

18,500,000 Rial

85

قیمت سنگ کورین

M351

Milan

H02

18,500,000 Rial

86

قیمت سنگ کورین

M323

Golosseum

H115

18,500,000 Rial

87

قیمت سنگ کورین

W001

Ice Queen

H16

18,500,000 Rial

88

قیمت سنگ کورین

W010

Red Quinoa

H39

18,500,000 Rial

89

قیمت سنگ کورین

W002

Cloud

H16

18,500,000 Rial

90

قیمت سنگ کورین

W004

Star Queen

H42

18,500,000 Rial

91

قیمت سنگ کورین

W011

Noble Kain

H32

18,500,000 Rial

برای اطلاع از جزئیات دقیق تر روی محصولات کلیک کنید.