کابینت بانک

دکتون | DEKTON

1-15 از 15

شرکت دکتون

دکتون یکی از برندهای زیر مجموعه شرکت کازنتینو است.

کارخانه دکتون واقع در اسپانيا با مساحت بيش از 80000 مترمربع با ظرفيت توليد روزانه 1500 اسلب يکي از بزرگترين توليدکنندگان سنگ های مهندسی است.