کابینت بانک

سنگ کورین سامسونگ استارون - لوته

1-24 از 91

سنگ مصنوعی یا سالید سرفیس برای صفحه روی کابینت با برند کورین سامسونگ استارون وارد ایران شد و چندی پیش با واگذاری خط تولید سنگ کورین سامسونگ به لوته، سنگ های مصنوعی سامسونگ با برند کورین لوته عرضه می شود.