کابینت بانک

سنگ کورین هارکس شبتاب (RADIANT)

1-5 از 5

این سنگ ها شبتاپ هستند و در صورت قرار گرفتن در زیر نور آفتاب یا لامپ و روشنایی، در شب و تاریکی شروع به پخش نورهای زیبا از خود می کنند