کابینت بانک

صفحه کابینت NOVA - hpl گروه D

1-2 از 2

صفحه کابینت اچ پی ال NOVA گروه D

  • طول تمامی صفحات این گروه 366 سانتی متر می باشد.
  • عرض تمامی صفحات 60 - 65 - 75 - 90 سانتی متر(دو لب) می باشد.
  • ضخامت تمامی صفحات 48 میل می باشد.
  • ضخامت روکش ها 0/6 میل می باشد.
  • پشت صفحات NOVA از جنس و رنگ HPL خود صفحه می باشد.
  • صفحات NOVA با ردیوس 6 تولید و عرضه می گردد.
  • بسته بندی صفحات NOVA تمام کارتن می باشد.