شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخر
کابینت بانک
شنبه, ۰۱ اردیبهشت,۱۳۹۷

لیست قیمت صفحه کوارتز توتم

لیست قیمت سنگ کوارتز توتم

TOTEM QUARTZ ETERNITY

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 4233 Silky Ebur _ سنگ کوارتز
2 4219 White Zirconium _ صفحه کوارتز
3 4232 Bianco Murano _ سنگ کوارتز
4 4218 Snow Flake _ صفحه کوارتز
5 5901 Marrone _ سنگ کوارتز
6 5300 Perla _ صفحه کوارتز
7 5600 Nocte _ سنگ کوارتز
8 4212 Marfil _ صفحه کوارتز
9 5903 Brown _ سنگ کوارتز
10 4263 Diamond Marfil _ صفحه کوارتز
11 4231 Luce Pura _ سنگ کوارتز
12 4101 Spice White _ صفحه کوارتز
13 4100 Polaris White _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM MIRROR STELLA

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 1205 Stella Marrone _ سنگ کوارتز
2 1204 Stella Beige _ صفحه کوارتز
3 1203 Stella Bianca _ سنگ کوارتز
4 1201 Stella celestis _ صفحه کوارتز
5 7100 Rainbow _ سنگ کوارتز
6 2300 Stella Vison _ صفحه کوارتز
7 2203 Stella Nero  _ سنگ کوارتز
8 1206 - 1207 Stella Aurum _ صفحه کوارتز
9 1209 Stella Rosso _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM MIRROR COSMOS

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 1103 Cosmos White Diamante _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM SILIKA CONQUEST

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 3906 Zulu Mask  _ سنگ کوارتز
2 3201 Spirito di Sahara _ صفحه کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM VEIN EFFECT

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 4700 Green Leave _ سنگ کوارتز
2 6826 Imperial Brown-Inspiration _ صفحه کوارتز
3 6505 Lapis Lazuli-Inspiration _ سنگ کوارتز
4 6106 Statuario Venato-Inspiration _ صفحه کوارتز
5 6230 Crema Marfil-Inspiration _ سنگ کوارتز
6 6300 Viscont Grey-Inspiration _ صفحه کوارتز
7 6519 Blue Bahia-Inspiration _ سنگ کوارتز
8 4800 Mango _ صفحه کوارتز
9 6808 Dark Imperial Brown-Inspiration  _ سنگ کوارتز

 

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.

ثبت نظر