کابینت بانک
شنبه, ۰۱ اردیبهشت,۱۳۹۷

لیست قیمت صفحه کوارتز توتم

لیست قیمت سنگ کوارتز توتم

TOTEM QUARTZ ETERNITY

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 4233 Silky Ebur _ سنگ کوارتز
2 4219 White Zirconium _ صفحه کوارتز
3 4232 Bianco Murano _ سنگ کوارتز
4 4218 Snow Flake _ صفحه کوارتز
5 5901 Marrone _ سنگ کوارتز
6 5300 Perla _ صفحه کوارتز
7 5600 Nocte _ سنگ کوارتز
8 4212 Marfil _ صفحه کوارتز
9 5903 Brown _ سنگ کوارتز
10 4263 Diamond Marfil _ صفحه کوارتز
11 4231 Luce Pura _ سنگ کوارتز
12 4101 Spice White _ صفحه کوارتز
13 4100 Polaris White _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM MIRROR STELLA

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 1205 Stella Marrone _ سنگ کوارتز
2 1204 Stella Beige _ صفحه کوارتز
3 1203 Stella Bianca _ سنگ کوارتز
4 1201 Stella celestis _ صفحه کوارتز
5 7100 Rainbow _ سنگ کوارتز
6 2300 Stella Vison _ صفحه کوارتز
7 2203 Stella Nero  _ سنگ کوارتز
8 1206 - 1207 Stella Aurum _ صفحه کوارتز
9 1209 Stella Rosso _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM MIRROR COSMOS

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 1103 Cosmos White Diamante _ سنگ کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM SILIKA CONQUEST

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 3906 Zulu Mask  _ سنگ کوارتز
2 3201 Spirito di Sahara _ صفحه کوارتز

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


TOTEM VEIN EFFECT

ردیف کد رنگ نام رنگ قیمت هر ورق (ریال) متریال
1 4700 Green Leave _ سنگ کوارتز
2 6826 Imperial Brown-Inspiration _ صفحه کوارتز
3 6505 Lapis Lazuli-Inspiration _ سنگ کوارتز
4 6106 Statuario Venato-Inspiration _ صفحه کوارتز
5 6230 Crema Marfil-Inspiration _ سنگ کوارتز
6 6300 Viscont Grey-Inspiration _ صفحه کوارتز
7 6519 Blue Bahia-Inspiration _ سنگ کوارتز
8 4800 Mango _ صفحه کوارتز
9 6808 Dark Imperial Brown-Inspiration  _ سنگ کوارتز

 

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.

ثبت نظر