کابینت بانک

کوارتز سایلستون

1-24 از 44

درباره شرکت کوارتز سایلستون

سایلستون (sileston) یکی از برندهای تولیدکننده کوارتز است.

تولیدکننده ی اصلی سایلستون شرکت COSENTINO می باشد که در زمینه های تولید سنگ طبیعی و کوارتز فعالیت می کند. لازم به ذکر است که صفحات کوارتز شرکت COSENTINO با برند سایلستون شناخته می شود.

Quartz Sileston series:

لیست قیمت سنگ (صفحه) کوارتز سایلستون

ردیف

صفحه کابینت کوارتز

رنگ

Gr

گروه بندی

قطر

(mm)

سایز

(mm)

قیمت هر اسلب

(ریال)

قیمت هر متر اجرای

صفحه کابینت

1

قیمت سنگ کوارتز

Blonco City

1

Project

12

300*138

26,100,000

2

قیمت سنگ کوارتز

Negro Tebas

1

Project

12

300*138

26,100,000

3

قیمت سنگ کوارتز

Blonco Norte

2

Project

12

300*138

27,300,000

4

قیمت سنگ کوارتز

Blonco Norte

2

Project

12

320*155

36,900,000

5

قیمت سنگ کوارتز

Arden Blue

2

Project

12

320*155

36,900,000

6

قیمت سنگ کوارتز

Iron Bark

2

Project

12

320*155

35,700,000

7

قیمت سنگ کوارتز

Iron Bark

2

Project

20

320*155

43,200,000

8

قیمت سنگ کوارتز

Nymbus

2

Project

12

300*138

29,400,000

9

قیمت سنگ کوارتز

Marengo

3

Premium

12

300*138

33,300,000

10

قیمت سنگ کوارتز

Negro Stellar

3

Premium

12

300*138

33,300,000

11

قیمت سنگ کوارتز

Bianco Capri

3

Premium

12

300*138

33,300,000

12

قیمت سنگ کوارتز

Marron Jupiter

3

Premium

12

320*155

40,800,000

13

قیمت سنگ کوارتز

Marron Jupiter

3

Premium

20

320*155

41,400,000

14

قیمت سنگ کوارتز

Tigris Sand

4

Premium

12

300*138

37,800,000

15

قیمت سنگ کوارتز

Bianco River

4

Premium

12

300*138

37,800,000

16

قیمت سنگ کوارتز

Bianco Zeus

4

Premium

12

300*138

37,800,000

17

قیمت سنگ کوارتز

Bianco Zeus

4

Premium

20

300*138

49,800,000

18

قیمت سنگ کوارتز

Amazon

4

Premium

12

300*138

37,800,000

19

قیمت سنگ کوارتز

Halku

4

Premium

12

300*138

37,800,000

20

قیمت سنگ کوارتز

Rosso Monza

4

Premium

12

300*138

37,800,000

21

قیمت سنگ کوارتز

Unsui

4

Premium

12

300*138

37,800,000

22

قیمت سنگ کوارتز

Unsui

4

Premium

12

320*155

49,800,000

23

قیمت سنگ کوارتز

Yukon

4

Premium

12

300*138

37,800,000

24

قیمت سنگ کوارتز

Blanco Orion

5

Premium

12

300*138

40,500,000

25

قیمت سنگ کوارتز

Merope

5

Premium

12

300*138

40,500,000

26

قیمت سنگ کوارتز

Vortium

5

Premium

12

320*155

49,800,000

27

قیمت سنگ کوارتز

Doradus 13

5

Premium

12

320*155

49,800,000

28

قیمت سنگ کوارتز

Seleno

5

Premium

12

320*155

49,800,000

29

قیمت سنگ کوارتز

Istmo

5

Excluslve

12

300*138

41,700,000

30

قیمت سنگ کوارتز

Istmo

5

Excluslve

20

300*138

52,500,000

31

قیمت سنگ کوارتز

Lusso

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

32

قیمت سنگ کوارتز

CopperMist

6

Luxury

12

320*155

51,600,000

33

قیمت سنگ کوارتز

Creamstone

6

Luxury

12

300*138

43,200,000

34

قیمت سنگ کوارتز

Mediterraneo

6

Luxury

12

320*155

51,600,000

35

قیمت سنگ کوارتز

Ocean Jasper

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

36

قیمت سنگ کوارتز

Ocean Storm

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

37

قیمت سنگ کوارتز

Phoenix

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

38

قیمت سنگ کوارتز

Dreis

6

Luxury

12

300*138

43,200,000

39

قیمت سنگ کوارتز

Dreis

6

Luxury

20

300*138

49,200,000

40

قیمت سنگ کوارتز

Pulsar

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

41

قیمت سنگ کوارتز

Pulsar

6

Luxury

20

300*138

49,200,000

42

قیمت سنگ کوارتز

Pacifica

6

Luxury

12

320*155

51,600,000

43

قیمت سنگ کوارتز

Pacifica

6

Luxury

20

320*155

62,100,000

44

قیمت سنگ کوارتز

Arctic

6

Luxury

12

320*155

51,600,000

45

قیمت سنگ کوارتز

Helix

6

Luxury

12

300*138

40,800,000

46

قیمت سنگ کوارتز

Bering

6

Luxury

20

320*155

42,000,000

47

قیمت سنگ کوارتز

Chrome

7

Premium

12

300*138

50,400,000

48

قیمت سنگ کوارتز

Marquina

6

Eternal

12

320*155

51,600,000

49

قیمت سنگ کوارتز

Marquina

6

Eternal

20

320*155

62,100,000

50

قیمت سنگ کوارتز

Serena

6

Eternal

12

320*155

51,600,000

51

قیمت سنگ کوارتز

Statuario

6

Eternal

12

320*155

51,600,000

52

قیمت سنگ کوارتز

Calacatta Gold

7

Eternal

20

320*155

74,400,000

53

قیمت سنگ کوارتز

Calacatta Gold

7

Eternal

12

320*155

62,400,000

54

قیمت سنگ کوارتز

Pearl Jasmine

4

Eternal

12

320*155

46,800,000

55

قیمت سنگ کوارتز

Charcoal Soapstone

4

Eternal

12

320*155

46,800,000

56

قیمت سنگ کوارتز

Zirconium

7

Premium

12

300*138

50,400,000

برای اطلاع از جزئیات دقیق تر روی محصولات کلیک کنید.